Type and press Enter.

Matrimonio de pato madurado y anchoa en salazón